Zajęcia gastronomiczne - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zajęcia gastronomiczne

Podkarpacie stawia ...

W roku 2014/2015 w Ośrodku SOSW NR.2 odbywają się zajęcia praktyczno – kulinarne dla uczniów 3 klasy 4-letniego technikum Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Jest to cykl zajęć będących kontynuacją projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w roku 2013/2014. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych i predyspozycji do zawodu oraz dobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu technologii gastronomicznej. Ponadto: doskonalenie umiejętności sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; doskonalenie umiejętności przygotowania potraw i prostych dań obiadowych różnymi metodami i technikami; doskonalenie umiejętności planowania okolicznościowych jadłospisów; doskonalenie umiejętności obsługi klienta; kształcenie umiejętności nakrywania stołów do posiłków codziennych i okolicznościowych ( dekoracja stołu i poprawne ułożenie zastawy stołowej, wdrażanie zasad zdrowego odżywiania się;  rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy; kształtowanie umiejętności organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Uczniowie podzieleni na 2 grupy  pracują w blokach 2-, 3- godzinnych. W ramach projektu doposażono pracownię gastronomiczną w sprzęt gastronomiczny i produkty spożywcze. Dzięki takiemu wsparciu zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów nie tylko z klas dla których jest skierowany.   

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego