Program Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Uczenie się przez całe życie - COMENIUS

Galerie > Galerie12

W ramach programu Comenius ''Uczenie się przez cale życie" Narodowa Agencja przyznała naszej szkole 24 tysiące euro na realizację projektu o nazwie MARKUS,  który  opracowaliśmy wspólnie z nauczycielami szkół z Portugalii, Turcji, Hiszpani oraz Rumuni. Już w listopadzie bieżącego  roku w dniach od 18 do 22 odbędzie się spotkanie organizacyjne  dla nauczycieli szkół partnerskich w Portugalii ( Fatima). Głównym celem projektu jest wymiana kulturowa pomiędzy wymienionymi wcześniej państwami. Podczas realizacji projektu odbędą się cztery wyjazdy nauczycieli i dzieci z naszej szkoły do szkół partnerskich w Portugali(2x), Hiszpanii oraz Turcji. Realizacja projektu  MARKUS jest ustalona  na dwa lata od 1.08.2009 do 31.07.2011.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego