Informacja o projekcie - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja o projekcie

Projekt Równi w zatrudnieniu...
Projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych 
uczniów  niesłyszących Technikum nr 2 w Przemyślu”


Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów  niesłyszących Technikum nr 2 w Przemyślu” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w  SOSW  nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
 W ramach projektu przewidziane są szkolenia, kursy,  płatne staże dla uczniów i uczennic oraz  szkolenia i kursy dla nauczycieli i nauczycielek SOSW nr 2 .
W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie zawodowe w szkole .
 

Zachęcamy do  uczestnictwa w projekcie !
W załączeniu :
Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego