Sala doświadczania świata - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata

W kwietniu 2012 roku w naszym Ośrodku powstała Sala Doświadczania Świata, której wyposażenie w całości sfinansowała Fundacja ROSA, a montażu urządzeń dokonała firma B. J. Bogdan Jodłowiec.
W Sali Doświadczania prowadzone są zajęcia z dziećmi  niesłyszącymi i słabo słyszącymi, które wykazują dodatkowe deficyty rozwojowe tj. nadpobudliwość psychoruchowa, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm.
Głównym celem zajęć jest wielozmysłowe doświadczanie świata (rzeczywistości) wszystkimi zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, węchu oraz odprężenie i wyciszenie.

Przebywanie w Sali wprowadza dzieci w stan relaksacji i odpoczynku  zwiększa ich aktywność i motywację do poznawania oraz chęć do nawiązywania kontaktu. Przebywanie w Sali wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, rozwija zainteresowania oraz procesy poznawcze, poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni,  ogranicza zachowania agresywne, ułatwia pokonywanie lęku oraz zwiększa bazę doświadczeń.

Opracowanie do pobrania 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego