Turniej tenisa - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Turniej tenisa

Galerie > Galerie21

Ogólnopolski turniej młodzieży niesłyszącej
W tenisie stołowym (do lat 16 i do lat 19)
PRZEMYŚL, 25–27.11.2011r


Ogólnopolski Turniej Młodzieży Niesłyszącej w Tenisie Stołowym został zorganizowany w celu wyłonienia młodzieżowych mistrzów w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej chłopców i dziewcząt Niesłyszących do 16 i do 19 lat.
Głównym organizatorem Turnieju była Polska Federacja Sportu Niesłyszących  w Lublinie, która środki na ten cel pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Współorganizatorami imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu i UKSN „Niedźwiadek”. Turniej objęty  był patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla, który ufundował puchary za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. Upominki i nagrody ufundowali posłowie na Sejm RP: wicemarszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński oraz Pan Piotr Tomański. Pozostali sponsorzy naszej imprezy to lokalne firmy i  biznesmeni: Polna S.A. i EkoTrans oraz dyrekcja Ośrodka.
Uroczystość otwarcia swoją obecnością zaszczycił Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego Pan Zbigniew Rużycki.
Zawody przebiegały w przyjaznej sportowej atmosferze i były bardzo sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone. Turniej z uwagą oglądał trener koordynator Kadry Polski Niesłyszących Pan Wiesław Pięta, który obserwował grę zdolnych obiecujących zawodników.
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli młodzi sportowcy z Poznania, na kolejnych miejscach byli Przemyśl, Olecko, Lublin i Lubliniec.

Wyniki


OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ
W TENISIE STOŁOWYM (DO LAT 16 I DO LAT 19)
PRZEMYŚL, 25–27.11.2011r

GRA POJEDYNCZA DZIEWCZĄT DO LAT 16

1.   PISZCZAK EWELINA                   SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
2.     NOWICKA WERONIKA               UMKSN POZNAÑ
3.     KA£WAK JUSTYNA                     UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
4.     KARWOWSKA ANNA                  SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
5.     ZGRAJA KAROLINA                    UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
6.     LENIK MA£GORZATA                UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
7-8.  MICHNO ANETA                          UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
       PI¥TEK RÓ¯A                               LKSG „SPARTAN” LUBLIN

GRA POJEDYNCZA DZIEWCZĄT DO LAT 19

1.    KASIOR AGNIESZKA                    UMKSN POZNAÑ
2.     £UC JOANNA                                  UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
3.     WIERZCHOWOSKA  MONIKA     SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
4.     KAPANOWSKA ELIZA                  UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL

GRA POJEDYNCZA CHŁOPCÓW  DO LAT 16

1.    SZELIGA ADRIAN                         LKSG „SPARTAN” LUBLIN   
2.     NOWAK GRZEGORZ                     UMKSN POZNAÑ
3.     SZYMULA DAMIAN                      UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
4.     SKOWROÑSKI PATRYK                UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
5.     SZYMULA DAWID                          UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
6.     STOBIECKI RADOS£AW               UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
7-9.  KAUF KAMIL                                   UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
       SKRABALA BART£OMIEJ             UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
       SZA£YGA KRZYSZTOF                 UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL

GRA POJEDYNCZA CHŁOPCÓW  DO LAT 19

1.    GIERSZEWSKI PAWE£                  UMKSN POZNAÑ
2.     GERGONT KRZYSZTOF                UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
3.     SZA£YGA ARKADIUSZ                 UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
4.     EKIERT ROBERT                             UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
5.     GÓRAL RYSZARD                           UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
6.     GODZIK ARKADIUSZ                     UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
7-11. BELLON MICHA£                           SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
        SABAT £UKASZ                             UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
        SAGAN ROBERT                             LKSG „SPARTAN” LUBLIN   
        WILCZYÑSKI  SZYMON              SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
        ZELENT ARKADIUSZ                   LKSG „SPARTAN” LUBLIN   

GRA PODWÓJNA DZIEWCZĄT  DO LAT 16

1.  PISZCZAK E. – KARWOWSKA A.     SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
2.   KA£WAK J. – ZGRAJA K.                   UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
3.   LENIK M. – MICHNO A.                      UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL


GRA PODWÓJNA DZIEWCZĄT DO LAT 19

1.    KASIOR A. – NOWICKA W.                   UMKSN POZNAÑ
2.     WIERZCHOWSKA M. – PI¥TEK R.      SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO/
                                                                         LKSG  „SPARTAN” LUBLIN
3.    £UC J. – KAPANOWSKA E.                   UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL


GRA PODWÓJNA CHŁOPCÓW  DO LAT 16

1.    SZYMULA DAMIAN – SKOWROÑSKI P.   UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
2.     STOBECKI R. – KAUF K.                                UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
3.     SZYMULA DAWID – SKRABALA B.            UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚLGRA PODWÓJNA CHŁOPCÓW  DO LAT 19

1.    GIERSZEWSKI P. – NOWAK G.                     UMKSN POZNAÑ
2 .    SAGAN R. – SZELIGA A.                               LKSG  „SPARTAN” LUBLIN
3.     GERGONT K. – EKIERT R.                             
UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
4.     
SZAŁYGA A. – SABAT Ł.                               UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
5.     BELLON M. – WILC ZYŃSKI S.                   
SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
6.     GÓRAL R. – GODZIK A.                                 
UKSG „HERKULES” LUBLINIEC

GRA MIESZANA  DO LAT 16

1.   KARWOWSKA A. -  SZELIGA A.                 SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO/  
                                                                                LKSG  „SPARTAN” LUBLIN
                                                                                 
2.    NOWICKA W. – NOWAK G.                          UMKSN POZNAÑ
3.     LENIK M. – SKOWROÑSKI P.                     UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
4.     ZGRAJA K. – KAUF K.                                  UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
5.     KA£WAK J. – STOBIECKI R.                       UKSG „HERKULES” LUBLINIEC
6.     MICHNO A. – SZYMULA D.                        UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL


GRA MIESZANA  DO LAT 19

1.    KASIOR A. – GIERSZEWSKI P.                      UMKSN POZNAÑ
2.     PISZCZAK E. – BELLON M.                            SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
3.     SZA£YGA A. – KAPANOWSKA E.                 UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
4.     £UC J. – EKIERT R.                                          
UKSN „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
5.     WIERZCHOWSKA M. – WILCZYÑSKI S.       SKSN „OLIMPIJCZYK” OLECKO
6.     PI¥TEK R. – ZELENT A.                                   LKSG  „SPARTAN” LUBLINPUNKTACJA ZESPOŁOWA

              
1.  UMKSN POZNAŃ
2. „NIEDŹWIADEK” PRZEMYŚL
3. „OLIMPIJCZYK” OLECKO
4. „SPARTAN” LUBLIN
5. „HERKULES” LUBLINIEC


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego