Rocznica napaści na Polskę przez Rosję - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rocznica napaści na Polskę przez Rosję

Galerie > Galerie12

17 września 2009r. w Przemyślu odbyły się uroczystości związane z 70 rocznicą wybuch II Wojny Światowej i napaści ZSRR na Polskę. Rozpoczęły się one od Mszy Świętej odprawionej w intencji poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny w Kościele Garnizonowym o.o. Karmelitów Bosych. W uroczystościach wzięły udział władze miasta, kombatanci, wojsko. Nasz Ośrodek również włączył się do obchodów wystawiając poczet sztandarowy. Po mszy świętej wszyscy pomaszerowali na Cmentarz Wojskowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości przy Grobie Katyńskim z udziałem orkiestry wojskowej i pocztów sztandarowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego