Projekty - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

Galerie > Galerie29

W tym roku szkolnym w naszym Ośrodku jest realizowany  projekt  Korba  "Ogniwo"  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego pogramu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Pomysłodawczynią i koordynatorką  jest przemyślanka Dominika Zając, obecnie uczennica klasy III h w V LO w Krakowie.  
W projekcie biorą udział podopieczni zakonu sióstr  Albertynek z Usola Syberyjskiego (Rosja), młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,   Miejski Dom Kultury "Dom Harcerza"  oraz Szkoła Podstawowa w Krakowie, Szczep Harcerski  "Czarna Trzynastka" z Przemyśla, Klub Garnizonowy w Zamościu oraz dzieci i młodzież naszego Ośrodka.
Dzięki temu projektowi została nawiązana przyjaźń pomiędzy dziećmi z polskimi korzeniami z Usola a dziećmi i młodzieżą z Polski.  Ważnym elementem jest możliwość zaprezentowania talentów plastycznych i muzyczno-teatralnych szerszemu gronu odbiorców. Rysunki i fotografie, przedstawienia  dotyczą obchodzenia tradycyjnych świąt. Projekt przyczyni się do integracji młodzieży polskiej i rosyjskiej, nawiązania kontaktów, a także poznania specyfiki tych różnych środowisk. Pierwsza wystawa prac odbyła się w naszym Ośrodku, a kolejna, połączona z koncertem, odbędzie się w Krakowie.
29 października w  naszej sali gimnastycznej  odbył się apel na temat  projektu Korba połączony z wystawą.   Ponadto uczestnicy IV wyjazdu studyjnego, w ramach realizacji partnerskiego projektu GEEP z programu Comenius, podzielili się wrażeniami z pobytu
w Estonii.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego