Oferta kształcenia - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta kształcenia

Oferta kształcenia dla dzieci i młodzieży
z uszkodzonym narządem słuchu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
im. dra Janusza Korczaka
prowadzi nabór do następujących szkół:Oferta dla gimnazjalistówTechnikum dla niesłyszących i słabosłyszących
Okres kształcenia: 4 lata
Zawód:
 • technik informatyk

 • technik mechanik

 • technik technologii odzieży

 • technik żywieniai usług gastronomicznych


Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla niesłyszących i słabosłyszących
Okres kształcenia: 3 lata
Zawód:
 • ślusarz

 • krawiec

 • kucharz


Liceum ogólnokształcące dla niesłyszących i słabosłyszących
Okres kształcenia: 3 lata
 • ogólnokształcące


Szkoła policealna
Okres kształcenia 2 lata

 • technik informatyk

 • technik turystyki wiejskiej


Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie do szkoły,

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • skrócony odpis aktu urodzenia,

 • 3 fotografie,

 • podanie o przyjęcie do Internatu,

 • wywiad środowiskowy,

 • zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na umieszczenie w Ośrodku,

 • karta zdrowia, szczepień lub książeczka zdrowia,

 • orzeczenie lekarskie dotyczace kształcenia i nauki zawodu (dotyczy szkół zawodowych).


Podania o przyjęcie do Szkoły Podstawowej przyjmowane są cały rok, do Gimnazjum w terminie do 27 kwietnia, do szkół ponadgimnazjalnych do 31 maja, natomiast do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego do 22 czerwca

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych po zakończeniu roku szkolnego należy dołączyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły,

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego


Wyżej wymienione dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Starosta powiatu zgodnie z art. 71b ust. 5 i 5b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. pozycja 329) przesyła dokumenty wraz z prośbą o skierowanie na adres:

Urząd Miejski w Przemyślu
ul. Rynek 1, 37-70 Przemyśl


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego