Gazetka Szkolna Podpatrzone-Podsłuchane - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Gazetka Szkolna Podpatrzone-Podsłuchane

PODPATRZONE - PODSŁUCHANE

GAZETKA  DLA NAS  I O NAS


   Nasza gazetka redagowana jest od 1.09.1993roku z grupą  chętnych wychowanków  Ośrodka i włączających  się wychowawców i nauczycieli. Gazetka spełnia  rolę dydaktyczną, wychowawczą i rewalidacyjną. W stosunku do młodzieży niesłyszącej i  słabosłyszących ma to szczególne znaczenie.
   Na łamach gazetki zamieszczamy treści związane z wszystkimi ważniejszymi wydarzeniami               w Ośrodku (olimpiady, konkursy, zawody sportowe. Osiągnięcia  teatrzyka ''Pinokio", uroczystości i zabawy w Ośrodku).

 • Za  pośrednictwem redagowanej gazetki zwracamy uwagę nisłyszących na istotne sprawy            w kraju i na świecie (np. sytuacje społeczno-gospodarczą Polski, terroryzm na świecie, wojna             w Iraku - a udział  wojsk polskich, kwestia przystąpienia Polski i innych państw do Unii Europejskiej itp.).

 • Przypominamy o świętach i rocznicach państwowych i lokalnych (min. kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej, Święta Niepodległości Polski (11 XI, Konstytucja 3 Maja itp.)

 • Podkreślamy znaczenie kultywowania rodzimych tradycji dla umocnienia więzi narodowych i rodzinnych - opisy, charakterystyka i sprawozdanie                    z obchodzonych świąt              i uroczystości  w szkole ,w Ośrodku w domach, w kraju - święta religijne ( Boże Narodzenie...)święta i uroczystości o charakterze patriotycznym ( Konstytucja 3 Maja, Regionalne święta patriotyczne...) święta o charakterze ludowym ( topienie Marzanny, majówki, Dożynki...), święta rodzinne ( komunie święte, chrzty, wesela, wspólne przeżywanie świąt religijnych itp...).

 • Propagujemy hasła ochrony przyrody i dbania o racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego ( np. relacje z akcji "Sprzątanie Świata". Zachęcamy do uprawiania sportu i do efektywnego wykorzystania czasu wolnego przez niesłyszących - przedstawiamy osiągnięcia polskich piłkarzy, skoczka Adama Małysza i innych godnych naśladowania osób sportu. Zwracamy uwagę na walory zdrowotne uprawiania sportu oraz znaczący wpływ na kształtowanie osobowości człowieka ( dążność do sukcesu, pokonywanie trudności, radości z osiągnięć itp...).


Wiele razy opracowano do gazetki dodatki specjalne -np.

 • w związku z 45 , 50, 55- leciem Ośrodka

 • z okazji Święta Niepodległości (11.XI) "Polskie symbole narodowe"

 • dla upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń " Katyń - golgota Polski"

 • z okazji ważnych osiągnięć sportowych w Ośrodku:

 • Niedźwiadkowe Rządy" (Mistrzostwa Polski w Koszykówce Młodzieży Niesłyszącej - Przemyśl Mistrzem Polski - 1998r.)

 • Memoriał  Zbigniewa Daty - 2000r."

 • "Mickiewicz w literaturze"- materiał do wykorzystania w celu pogłębiania wiedzy młodzieży przystępującej do matury

 • "Co wiemy o Unii Europejskiej?"- 2003

 • "Witamy w Przemyślu" ( gazetka dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Literaturze " Od starożytności do renesansu" )- Przemyśl 2003r.

 • Obchody 55-lecia Ośrodka - 2006 rok

 • I Zjazd Absolwentów SOSW Nr2 w Przemyślu - 2007

i inne - na przestrzeni 10 lat redagowania gazetki.
  Opracowane tematy są niejednokrotnie wykorzystywane w Ośrodku przez nauczycieli i wychowawców.
Nauczyciele w szkołach: podstawowej, gimnazjum, liceum zawodowym i technikum wykorzystują redagowaną gazetkę do zajęć tematycznych z języka polskiego, historii godzin wychowawczych.
  Poprzez redagowanie gazetki " Podpatrzone - Podsłuchane" promujemy także Ośrodek, jego dobre imię, funkcję i zadania.
Gazetka " Podpatrzone- Podsłuchane" wykorzystywana jest zawsze do prezentacji naszego Ośrodka przy okazji konkursów , olimpiad i innych organizowanych   form, w których biorą udział wychowankowie z różnych Ośrodków z Polski oraz ich opiekunowie- wychowawcy i nauczyciele.
  Otrzymują wówczas egzemplarze naszej gazetki, zapoznają się między innymi z różnymi formami zajęć organizowanych w naszym Ośrodku- w szkołach                 i internacie: ( osiągnięcia w nauce, rewalidacja i opieka logopedyczna                        i psychologiczna, działalność teatrzyka " Pinokio")
  Redagowana gazetka wykorzystywana jest również do tworzenia kroniki SOSW Nr 2 w Przemyślu.
 Wychowankowie biorący udział w redagowaniu gazetki poprzez orientację              w aktualnych wydarzeniach z kraju i ze świata kształtują pozytywne postawy prospołeczne. Wyraża się to w głoszonych przez nich sądach, ocenach, ocenach, pragnieniach i obawach, odczuwanych niepokojach i przejawianiu chęci do konkretnych działań. Poprzez prace w grupie, której przyświeca wspólny cel            i zainteresowania, wychowankowie zdobywają doświadczenia społeczne, które są podstawą rozwoju postaw prospołecznych. Na bieżąco i systematycznie młodzież poszerza zasób słownictwa.
  Poprzez wykorzystanie technologii komputerowej ( pisanie tekstu, formatowanie, opracowanie graficzne, poszukiwanie informacji na stronach internetowych) młodzież doskonali umiejętności racjonalnego wykorzystania komputera i sieci internet.Poznaje sposoby wykorzystania komputerowych programów graficznych Corel Draw i Adobe Photoshop przy tworzeniu graficznej oprawy. Zapoznaje się także z fotografią cyfrową, oraz nabywa umiejętności skanowania zdjęć.
  Radość z działania i zadowolenie z osiągnięcia celów ( kolejne gotowe numery gazetki) dają młodzieży poczucie własnej wartości i możliwości twórczych.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

  W maju 2002 r. nasza gazetka " Podpatrzone- Podsłuchane" wzięła udział            w Ogólnopolskim Przeglądzie Gazetek Szkolnych zorganizowanych przez Dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury im Janusza Korczaka w Krakowie.
  Następnie gazetka " Podpatrzone- Podsłuchane" wraz z innymi gazetkami szkolnymi była wykorzystana na Regionalnej Konferencji Korczakowskiej              w Krakowie.
  Bardzo duży sukces odniosła nasza gazetka w Ogólnopolskim Konkursie Gazet Szkolnych o tytuł Mistrza pismaków 2003, przebiegającym pod patronatem ministra edukacji i sportu Krystyny Łybackiej w Wałbrzychu.
Otrzymała specjalne wyróżnienie za wysokie walory wychowawcze i tworzenie gazetek w szczególnych warunkach.
  W 2006 roku nasza gazetka "Podpatrzone-Podsłuchane" wzięła udział                   w 2 Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego             w Rybniku.
Za udział w tym konkursie otrzymaliśmy wyróżnienie i dyplom uczestnictwa.

  OPIEKUNOWIE::
mgr Monika Bielecka
                                                                                     mgr Barbara Wajda

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego