Program "Czuję się bezpiecznie" - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program "Czuję się bezpiecznie"

Programy autorskie

Program profilaktyczny przeciwdziałający agresji został zlecony przez Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im dra Janusza Korczaka w Przemyślu w celu poprawy sytuacji bezpieczeństwa uczniów Ośrodka. Program także jest odpowiedzią na ogólnopolski program „Bezpieczna Szkoła”. Program okazał się także potrzebny ze względu na ryzyko szerzenia się różnych przejawów agresji, przemocy i zaburzeń zachowania wśród uczniów klas gimnazjalnych. Przed rozpoczęciem programu przeprowadzono ankietę sprawdzającą subiektywne poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz poziom agresji wśród dzieci. Ze względu na specyficzne potrzeby naszych uczniów został stworzony specjalny program dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego