Rekrutacja - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 przeznaczony jest dla dzieci

i młodzieży niesłyszącej oraz słabosłyszącej w wieku od 6 do 24 lat.

Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz skierowanie z organu prowadzącego. Osoby ubiegające się o przyjęcie ich dziecka do Ośrodka składają wniosek wraz z pozostałą dokumentacją we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiecie.

Rekrutacja do Szkół Ośrodka trwa cały rok.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu
ul. Łukasińskiego 7,
37-700 Przemyśl
tel. 16 675 21 46, tel./fax 16 678 62 26

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu,
ul. Czarnieckiego 27
tel./fax 16 676 04 00 do 02


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego