Konkursy - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkursy

Galerie > Galerie8


"Zobaczyłem i przeżyłem to sam"
rozstrzygnięcie konkursów


W dniu 10. 11. 2008 r. w sali gimnastycznej odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wyróżnionym uczestnikom konkursów związanych z zadaniem " Nie słyszę, ale zobaczę i przeżyję to sam" - program poznawczo - turystyczny, realizowany w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez UKSN "Niedźwiadek", przy współpracy SOSW nr 2 w Przemyślu.
Konkursy: plastyczny, literacki, fotograficzny i wiedzy o poznanych regionach, odbywające się pod hasłem "Zobaczyłem i przeżyłem to sam", miały za zdanie zatrzymać i utrwalić przeżyte chwile. Pozwoliły one dzieciom i młodzieży odbyć podróż w przeszłość do chwil, które przeżyły czasie wycieczek do Karpacza i w Karkonosze oraz do Poznania, Biskupina i Wielkopolski. Wrócić do miejsc, które zrobiły na nich największe wrażenie, najbardziej im się podobały i które zapamiętają na długo.Konkurs literacki

10 grudnia 2008 r. odbył się konkurs literacki na temat: "Zobaczyłem i przeżyłem to sam" - moje najciekawsze wspomnienie z wycieczki szkolnej. W konkursie brała udział młodzież ze szkół średnich (Liceum Profilowane, Liceum Uzupełniające, Studium Policealne)   i jedna uczennica z gimnazjum. Nad przebiegiem konkursu czuwały panie mgr Wanda Bryś i mgr Anna Kopacz, nauczycielki j. polskiego w szkołach Ośrodka.  Zaprezentowano 13 prac opisujących najciekawsze wspomnienia z 5- dniowej wycieczki szkolnej.
Komisja konkursowa w składzie - p. Grażyna Martusewicz, p. Wanda Bryś i p. Anna Kopacz dokonała wyboru najciekawszych prac. Wyróżniono i nagrodzono 3 najbardziej oryginalne: I miejsce - Darek Pleśniak, II miejsce - Waldek Balawender, II miejsce - Mateusz Białowąs. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Wszystkie wypracowania były bardzo ciekawe i zróżnicowane pod względem emocjonalnym. Sugestywnie oddawały niecodzienne przeżycia uczestników wycieczki. Wizualnym efektem konkursu jest gazetka ścienna, na której zostały zamieszczone wszystkie prace.


Konkurs wiedzy

W teście wiedzy na temat obiektów zwiedzanych w czasie wycieczki opracowanym
i ocenianym przez mgr Elżbietę Sobolak - Jurczenia wzięli udział wszyscy uczestnicy wycieczki w Karkonosze i do Karpacza.  Komisja oceniająca odpowiedzi przyznała I nagrodę dla Pawła Młodowca z klasy II LP i 10 równorzędnych wyróżnień dla:  Łukasza Sroki - II LP, Anii Turkosz - I LP, Małgosi Trojnar - I LP, Bernadki Bajda - I LP, Sławka Szałygi - I LP, Kasi Mikoś, Sylwii Krzak, Pauliny Przeszłowskiej, Grzegorza Hopa, Magdy Walczak -uczniów Szkoły Policealnej. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody i upominki.Konkurs plastyczny

W dniu 3.12.2008 r. (wtorek) odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: "Zobaczyłem i przeżyłem to sam " - wspomnienia z wycieczki do Poznania, Biskupina i do Wielkopolski
W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas podstawowych i gimnazjalnych, którzy byli uczestnikami wycieczki do Biskupina - Poznania w dniach 13 - 16. 11. 2008 r.
Organizatorami konkursu były ; mgr Małgorzata Bryś (nauczyciel plastyki) i mgr Małgorzata Kurasz (nauczyciel matematyki).
9. 12. 2008 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac. Wyróżniono pracę Łukasza Golika z klasy I Gim., Mateusza Kaniowskiego z klasy V oraz Macieja Golika z klasy VI , Najciekawsze prace zostały wykorzystane do zorganizowania wystawy pokonkursowej na parterze w Szkole Podstawowej.
10. 12. 2008 r. na apelu szkolnym zostały ogłoszone wyniki konkursu, wręczono nagrody laureatom oraz upominki wszystkim uczestnikom konkursu.Konkurs fotograficzny

W konkursie przygotowanym i ocenianym przez mgr Krzysztofa Morycza - nauczyciela matematyki pomysłodawcę konkursu, wzięło udział 13 osób z klas ponadgimnazjalnych. Wpłynęło 29 prac. Były to zdjęcia wykonane przez uczestników wycieczki do Karpacza i w Karkonosze ich prywatnymi aparatami. Poziom prac był różny, ale nagrodzone prace zasługiwały na wyróżnienie.

Dwa I miejsca zdobyły:  prace zbiorowe uczennic Szkoły Policealnej - Pauliny Przeszłowskiej, Magdaleny Walczak, Anety Wojdylak, Katarzyny Mikoś Jadwigi Pieszko  i Beaty Baran zatytułowane "Lodowy kalendarz" i "Śnieżynki na lodzie". Również pierwsze miejsce zostało przyznane Sylwii Krzak za pracę "Album z wycieczki - wspomnień czar". Drugie miejsce przypadło uczennicy I klasy Licem Profilowanego Annie Turkosz za pracę zatytułowaną "Różne obrazy". Trzeciego miejsca nie przyznano. Wszystkie nagrodzone prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w SOSW nr 2 w Przemyślu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego